Prakses tālruņa numurs: 66101092

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki