Prakses tālruņa numuri: 29772465

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki