Prakses tālruņa mumurs: 26458327.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki