Prakses tālruņa numuri: 26440263, 27073411

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki