Prakses tālruņa numurs: 67233066.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki