Sertificēta ķirurģe sniedz pieaugušajiem ambulatori ķirurģiskos pakalpojumus.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES