Prakses tālruņa numurI: 65443884, 20015240

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki