Prakses tālruņa numurs: 63480052

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki