Prakses tālruņa numuri: 67528961, 29710204

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki