Prakses tālruņa numurs: 65428745

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki