Prakses tālruņa mumurs: 26839037.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki