Speciālists no Ukrainas dove.png

Oftalmologs sniedz konsultācijas, veic ārstēšanu un dinamisku novērošanu acu slimību un redzes traucējumu gadījumos; veic padziļinātu acu veselības stāvokļa izvērtēšanu un dinamisku novērošanu pieaugušajiem ar hroniskām saslimšanām; veic profilaktisko apskati bērniem no 6 gadu vecuma.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES

- vēl mācās. Tiek nodrošinâta saziņa valsts valodā.