Prakses tālruņa numurs: 25425711

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki