Prakses tālruņa numurs: 67509657

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki