Sertificēta kardioloģe, sertificēta fiziskās slodzes testa metodes speciāliste, veic sirds funkcionālās slodzes testus ar elektrokardiogrāfijas pierakstu (veloergometrija).

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES