Veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sniedz konsultācijas un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros. Izmanto Slinga metodi.

Strādā ar pieaugušajiem un bērniem no 2 līdz 12 mēnešu vecumam hipertonusa un hipotonusa gadījumos, kā arī pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES