Prakses tālruņa numuri: 67561635,2833999529112141

Kopš 2020.gada 01. decembra uzsāka veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ģimenes ārstes Korvinas-Piotrovskas aprūpē bijušajiem pacientiem.

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki