Prakses tālruņa numurs: 67599471

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki