Sertificēta arodveselības un arodslimību ārste, veic arodārsta apskates. Konsultē par darba vides kaitīgo faktoru izraisītajām slimībām un arodslimību noteikšanas kārtību. Sniedz ambulatoro konsultatīvo palīdzību jau esošajiem arodslimniekiem. Veic obligātās veselības pārbaudes.

Pieņem bērnus no 15 gadu vecuma un pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES