Veic pieaugušo un bērnu no 3 gadu vecuma ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības vai atbilstības izvērtēšanu. Palīdz sasniegt neatkarību ikdienas aktivitātēs pie kustību traucējumiem, pēc insulta, lūzumiem, reimatoloģiskām slimībām.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojums.

SVEŠVALODU PRASMES