Prakses tālruņa numuri: 66002669, 29180581

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki