FIZIOTERAPEITS

Sniedz konsultācijas, veic pacientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un ārstēšanu fizioterapijas ietvaros pieaugušajiem.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES