Prakses tālruņa numurs: 29120170

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki