Vislabākā ģimenes ārste DR. LUDMILA PUNDĀNE
Daktere ar Lielo burtu. Katru gadu balsoju par viņu un ceru, ka viņai tiks piešķirts valsts apbalvojums par darbu, kuru viņa veic pēc vislabākās sirdsapziņas.