Vēlos izteikt ārkārtīgi lielu pateicību reģistratūras meitenēm Agnesei un Kristiānai par perfektu, augsta līmeņa klientu apkalpošanu, par atsaucību, pozitīvismu un vienkārši cilvēcīgu attieksmi! Meitenes vienmēr korekti dara savu darbu, ir laipnas un zinošas.
Prieks, ka jūsu kolektīvā ir šādi darbinieki!