Konsultē pacientus obligāto veselības pārbaužu ietvaros.

Sniedz pieaugušajiem maksas medicīniskos pakalpojumus

SVEŠVALODU PRASMES