Sertificēts neirologs veic neiroloģisko apskati, lai precizētu slimības cēloņus, veido individuālo ārstēšanās programmu atkarībā no slimības diagnozes un dzīvesveida, nosūta uz papildu izmeklējumiem. Veic dinamisko novērošanu un periodiskās konsultācijas.

Pieņem tikai pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES