Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam, informējam, ka:

 1. Jūsu vārds, uzvārds un personas kods mums ir nepieciešams, lai VCA (mēs) varētu jūs nekļūdīgi identificēt.
 2. Jūsu personas datu pārzinis ir AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021.
 3. Jūsu datu apstrādes mērķis – nodrošināt pierakstu pie konkrēta ārsta.
 4. Jūsu datu apstrādes apjoms veicot pierakstu – vārds, uzvārds, personas kods.
  • Adrese un kontaktinformācija, lai pārliecinātos par aktuālu un pareizu datu esamību.
 5. Par personas kodu. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.panta 1)punktu, personas kods ir Jūsu dati un to drīkst apstrādāt, ja tas izriet no personas koda apstrādes mērķa. Šajā gadījumā – nodrošināt pierakstu pie ārsta. Svarīgi. Regulā personas koda apstrāde atsevišķi netiek izdalīta.
 6. Veicot pierakstu netiek apstrādāti sensitīvi jeb īpašas kategorijas personas dati – dati par personas veselību.
  • Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta pirmo daļu par sensitīviem jeb īpašas kategorijas datiem uzskatāmas šādas ziņas:
   • Rase;
   • Etniskā piederība;
   • Politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība;
   • Dalība arodbiedrībās;
   • Ģenētiskie dati, piemēram, DNS;
   • Biometriskie dati, piemēram, pirksta nospiedums;
   • Veselības dati;
   • Ziņas par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
  • Tātad – vārds, uzvārds un personas kods nav sensitīvi dati. Šie dati nodrošina personas nekļūdīgu identifikāciju, lai VCA nodrošinātu un klients saņemtu kvalitatīvu pakalpojumu.
 7. Jūsu dati trešajām personām ārpus VCA bez tiesiska pamata netiek nodoti.
 8. Veselības informācijas sistēma (E-veselība).
  • Lai nodrošinātu ērtu un ātru medicīniskās informācijas uzkrāšanu un apmaiņu starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām, no 2018.gada 1.janvāra Latvijā kā obligāta prasība ir uzsākta “E-veselības” sistēmas lietošana.
  • Pamatojums: Ārstniecības likuma 78.panta pirmā daļa - lai nodrošinātu veselības aprūpes organizēšanu un atvieglotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veselības nozares datus uzkrāj veselības informācijas sistēmā.
 9. Jūsu iesniegtie un turpmāk veidotie dati ir drošībā.
  • Datu apstrādes process tiek veikts atbildīgi un pārdomāti. Datu apstrādē iesaistītie darbinieki ir apmācīti fizisko personu datu aizsardzības jautājumos.
 10. Jūsu datu glabāšanas ilgums. Jūsu dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr jūs esat mūsu klients.
  • Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 35.punktu, jūsu medicīniskie ieraksti tiek glabāti no 1 līdz 75 gadiem, atkarībā no medicīniskā ieraksta veida.
 11. Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem. Tas izriet gan no “Pacientu tiesību likuma” 9.panta pirmās daļas, gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas 12.panta.
  • Šāds pieprasījums jāiesniedz rakstiski - AS “Veselības centru apvienība”, adrese: Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021.

Svarīgi! Mūsdienās vairs nav iespējams izvairīties no fizisko personu datu apstrādes. Tādējādi, cilvēkam (datu subjektam) ir tiesības uz taisnīgu un godīgu savu datu apstrādi.

Šaubu, priekšlikumu vai jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar AS “Veselības centru apvienība” fizisko personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.