No Pacienta līdzmaksājuma atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas

 1. Bērni* vecumā līdz 18 gadiem;
 2. Grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām*, (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzem¬dību novērošanu un grūtniecības norisi);
 3. Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalīb¬nie¬ki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
 4. Personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatlie¬kamās medicīniskās palīdzības brigāde;
 5. Personas, kurām ir noteikta I grupas invalīde;
 6. Personas, kuras slimo ar tuberkulozi un personas, kurām veic izmeklējumus tuber¬kulozes noteikšanai;
 7. Psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
 8. Pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
 9. Personas, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumus LR MK 28.08.2018. noteikumu Nr.555, 3.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
 10. Personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 11. Personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;
 12. Personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
 13. Personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
 14. Personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē LR MK 28.08.2018 noteikumu Nr. 555 noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
 15. Orgānu donori;
 16. Trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīta par trūcīgu;
 17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
 18. Patvēruma meklētāji*;
 19. Persona, kura viena kalendārā gada laikā veica kopsummā līdzmaksājumus par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 570,00 € apmērā un ir saņēmusi NVD teritoriālajā nodaļā izziņu par atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (līdz kalendārā gada beigām);
 20. Lai apliecinātu nāves faktu, mājas apstākļos mirušajai personai.
 21. Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija sedz pacientu līdzmaksājumu šādām personām.
 22. 1. Aizsardzības ministrija - profesionālā militārā dienesta karavīriem un zemessargiem, kā arī atvaļinātiem karavīriem un bijušajiem zemessargiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem aizsardzības jomā ir noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi.
 23. 2. Iekšlietu ministrija - Iekšlietu ministrijas sistēmas un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki un izglītojamie ar speciālajām dienesta pakāpēm.
 • - Šīs iedzīvotāju kategorijas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma arī par ambulatorajai ārstēšanai paredzētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību.