Izsludināšanas datums:     17.06.2021.
Iepirkuma numurs:   VCA-1 -2021 
Iepirkuma priekšmets:

 ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi

Iesniegšanas termiņš:   26.07.2021.
Objekts:

  A.Saharova iela 16, Rīga
 Slokas iela 26, Jūrmala

Piegādātāja nosaukums:  SIA “BN unZ”
 Reģ.Nr. 40103705680
Līgumcena (bez PVN):   163 110,89
Objekts:

 Juglas iela 2, Rīga
 Brīvības iela 95, Liepāja

Piegādātāja nosaukums:  SIA “RISE JE”
 Reģ.Nr   40103228176
Līgumcena (bez PVN):  18 513,65
Līgumu izpildes termiņš:  70 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas
Līgumi tiks noslēgti:

 pēc Centrālā finanšu un līgumu aģentūras atzinuma saņemšanās

Kontaktpersona:

 VCA projektu vadītāja Jeļena Ščeglova,
 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662

A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ

AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi.

Iepirkuma priekšmets:

1) Iepirkuma priekšmets ir vienkāršotas atjaunošanas darbu ( turpmāk tekstā - būvdarbi)veikšana ģimenes ārsta prakses kabinetos, kuri atrodas AS “Veselības centru apvienība” telpās.

2) Būvdarbi jāveic saskaņā ar darbu apjomu sarakstu (tāmi).

3) Būvdarbu izpildes vietas ir:

  • Andreja Saharova iela 16, Rīgā, LV -1021;
  • Juglas iela 2, Rīgā, LV- 1024;
  • Slokas iela 26, Jūrmala, LV-2015;
  • Brīvības iela 95, Liepāja, LV-3401.

4) Plānotais būvdarbu izpildes termiņš, ir 70 (septiņdesmit) dienas no būvdarbu līguma parakstīšanas dienas.

5) Būvdarbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

6) Būvdarbus paredzēts īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”” projektu Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.

Pasūtītājs:

Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,

A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

  Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu Projekta vadītāja Jeļena Ščeglova, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67246764.
Informācija par iepirkuma procedūru 

Pretendents ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt to šeit vai saņemt elektroniski uz savu e-pastu, nosūtot pieprasījumu tos iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Visu papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu, vai pieteikt un saskaņot objekta apskates laikus klātienē var rakstot uz e- pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 26.jūlijam, plkst. 10.00.

AS “Veselības centru apvienība”, A.Saharova iela 16, Rīga, LV -1021.