Izsludināšanas datums:  18.01.2022
Iepirkuma numurs:  ID Nr. VCA-5/2021
Iepirkuma priekšmets:  “Mēbeles piegāde AS ”Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēm”
Iesniegšanas termiņš:  31.01.2022
Piegādātāja nosaukums:  

Standarta mēbeļu izgatavošana/piegādei ( tehniskā specifikācija VCA-5-2-2021)
SIA “LBizness group Reģ.Nr. 40103665706.

Līgumcena (bez PVN):

 1 684,38 EUR

Piegādātāja nosaukums:  Biroja krēslu piegādei ( tehniskā specifikācija VCA-5-1-2021)
“Daiļrade EKSPO” Reģ.Nr 40003275761.
Līgumcena (bez PVN):

 1 103,90 EUR

AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662
A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021
UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES IEPIRKUMĀ
Mēbeļu piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm. 


Cenu aptaujas priekšmets
 1. Cenu aptaujas priekšmets ir mēbeļu piegāde ( 2 daļas), precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniskās specifikācijās:
  1.1. Ergonomisko krēslu un apmeklētāju krēslu iegādei ar numuru VCA-5-1/2022;
  1.2. Standartā korpusa mēbeļu iegāde ar numuru VCA-5-2/2022;
 2. Piedāvājums varētu būt iesniegts tikai vienai daļai.
 3. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas.
 4. Mēbeļu piegāde paredzēta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”” projekta Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs””.
Pasūtītājs  Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,
 A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.
Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu  Projekta vadītāja Jeļena Ščeglova,
 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.67246764.
Līguma izpildes vieta
 • Juglas iela 2, Rīga,
 • Brīvības iela 95, Liepāja.
Līguma izpildes termiņš  90 (deviņdesmit) dienas no piegādes līguma parakstīšanas dienas
Informācija par iepirkuma procedūru

Pretendents ar tehnisko piedāvājumu, piegādes līgumu un veidlapu paraugam var iepazīties un lejupielādēt to šeit vai saņemt elektroniski uz savu e-pastu, nosūtot pieprasījumu tos iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 Visu papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu var pieteikt rakstot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 31.janvārim, plkst. 10.00.

 1. elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 2. personīgi: AS “Veselības centru apvienība” administrācijā, kab. 610, 6.stavā, A. Saharova iela 16, Rīga.
 3. pa pastu: AS “Veselības centru apvienība” A. Saharova iela 16, Rīga, LV -1021.
Iesniedzamie dokumenti
 1. Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu;
 2. Finanšu piedāvājums.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
 1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā).
 2. Zemākā cena..