Izsludināšanas datums:  06.08.2021
Iepirkuma numurs:  ID Nr. VCA-2/2021
Iepirkuma priekšmets:  “Datortehnikas iegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm”
Iesniegšanas termiņš:  30.08.2021
Piegādātāja nosaukums:  SIA “MultiCORE” Reģ.Nr. 40103889814
Līgumcena (bez PVN):

 19 912,38 EUR

 

AS “Veselības centru apvienība” Reģ. Nr. 40103464662
A.Saharova iela 16, Rīga, LV - 1021
UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJA
DATORTEHNIKAS piegādei AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienību ģimenes ārsta praksēm.

 

Cenu aptaujas priekšmets
 1. Cenu aptaujas priekšmets ir datortehnikas piegāde, precīzs preču apraksts ir noteiks Tehniska specifikācijā.
 2. Preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienas
 3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ņem vērā Ministra kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr.353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" attiecībā uz datortehnikas piegādi.
 4. Datortehnikas piegāde paredzēta Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu”” projektu.
 • Nr. 9.3.2.0/20/A/052 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” un
 • Nr. 9.3.2.0/20/A/053 ““Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” telpās strādājošo ģimenes ārstu praksēs”” ietvaros.
Pasūtītājs  Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,
 A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.
Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu  Projekta vadītāja Jeļena Ščeglova,
 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.67246764.
Līguma izpildes vieta
 • Andreja Saharova iela 16, Rīgā, LV -1021;
 • Juglas iela 2, Rīgā, LV- 1024;
 • Nīcgales iela 5, Rīgā, LV –1035;
 • Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011;
 • Slokas iela 26, Jūrmala, LV-2015;
 • Brīvības iela 95, Liepāja, LV-3401.
Līguma izpildes termiņš  90 (deviņdesmit) dienas no piegādes līguma parakstīšanas dienas
Informācija par iepirkuma procedūru

 Pretendents ar tehnisko piedāvājumu, piegādes līgumu un veidlapu paraugam var iepazīties un lejupielādēt to šeit vai saņemt elektroniski uz savu e-pastu, nosūtot   pieprasījumu tos iepirkuma kontaktpersonai uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 Visu papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu var pieteikt rakstot uz e- pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

 Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2021.gada 30.augustam, plkst. 10.00.

 1. elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 2. personīgi: AS “Veselības centru apvienība” administrācijā, kab. 610, 6.stavā, A. Saharova iela 16, Rīga;
 3. pa pastu: AS “Veselības centru apvienība” A. Saharova iela 16, Rīga, LV -1021.
Iesniedzamie dokumenti
 1. Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums;
 2. Finanšu piedāvājums.
Pretendentu atlases prasības
 1. Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);
 2. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu preču piegādē: pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2018.,2019., 2020., kā arī 2021. gadā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piegādājis datortehniku vismaz 3(trim) pasūtītājiem.
Citas prasības
 1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;
 2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
 1. Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;
 2. Zemākā cena.