LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē Slokas ielā 26, Jūrmalā, “VCA Dubultu poliklīnika” strādājošiem uz darba attiecību līgumu pamata ģimenes ārstiem Jekaterīnai Stepičevai, Dzintrai Homkai, Natālijai Vasiļjevai, Jeļenai Anisimovai, Mārai Sokolovai, Liānai Ozoliņai, Jūlijai Zamotkinai kā arī VCA sadarbības partnerim: Bergmane Ilze - ģimenes ārsta praksei.
Projekta ietvaros paredzēts veikt vienkāršotas atjaunošanas darbi ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 63 800 EUR, tai skaitā:

  • Atbalsta summa 94 % no attiecināmajiem izdevumiem, no tās: 85 % ERAF finansējums- 54 230,00 EUR un 9 % valsts budžeta finansējums - 5 742.00 EUR
  • 6 % AS„Veselības centru apvienība”privātais attiecināmais finansējums – 3 828,00 EUR.

Projektu plānots pabeigt 2022.gadā.

Informācija ievietota 10.06.2021.


Projekta ietvaros laika periodā no 08.05.2021. - 31.12.2021. tika piegādāta datortehnika un uzsākti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi ģimenes ārsta praksēs.

Informācija atjaunota 28.01.2022.

“AS “Veselības centru apvienība” pabeigusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta īstenošanu. Projekts īstenots nedaudz vairāk kā viena gada garumā, un tā laikā uzlaboti veselības aprūpes infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums astoņos ģimenes ārstu praksēs Dubultu poliklīnikā.

ERAF projekta mērķis uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresē Slokas ielā 26, Jūrmalā, “VCA Dubultu poliklīnika” strādājošiem uz darba attiecību līgumu pamata ģimenes ārstiem: Jekaterīnai Stepičevai, Dzintrai Homkai, Natālijai Vasiļjevai, Jeļenai Anisimovai, Mārai Sokolovai, Liānai Ozoliņai un Jūlijai Zamotkinai, kā arī VCA sadarbības partnerim: Bergmane Ilze - ģimenes ārsta praksei tika sasniegts, veicot telpu 137,4 m2 platībā vienkāršotas atjaunošanas darbus un labiekārtojot ģimenes ārstu kabinetus ar jaunajām mēbelēm un medicīnisko aprīkojumu, kā arī tika nomainītas datorprogrammatūra un nolietotās medicīniskās iekārtas.

Projekta īstenošana pabeigta 2022.gada 31.jūlijā.

Informācija ievietota 01.08.2022.