Cenu aptaujas priekšmets:

Biroja mēbeļu piegade.

Precīzs preču apraksts ir noteiks  Tehniska specifikācijā . Preces tiks iepirktas saskaņā ar līgumā noteikto kārtību. Pēc pasūtījuma saņemšanas preces būs jāpiegādā divu nedēļu laikā no līguma apstiprināšanas dienas.

Pasūtītājs:

Veselības centru apvienība, reģ. Nr. 40103464662,

A.Saharova iela 16, Rīga, LV – 1021.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu

VCA medicīnas centra “AURA”  vadītāja  Anita Kamenščikova

Līguma izpildes vieta:

AS”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA” Nīcgales ielā 5, Rīgā, LV-1035

Līguma izpildes termiņš

Trīs mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

Apmaksas nosacījumi

Samaksa tiks veikta pārskaitījuma veidā uz piegādes līgumā norādīto bankas kontu 10 ( desmit)  dienu laikā pēc preču piegādes un pretendenta sastādītā rēķina-pavadzīmes parakstīšanas

Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta

Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2020.gada 16.janvārim  plkst. 14:00

1.elektroniski uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ;

2. personīgi  VCA medicīnas centra “AURA” administrācijā kab.708, 7.stāvā,  Nīcgales ielā 5, Rīgā

Iesniedzamie dokumenti

1)         Rakstisku pieteikumu cenu aptaujai, uz kura jānorāda - pretendenta pilnu nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., bankas rekvizītus (nosaukums, kods, konta numurs); pretendenta uzņēmuma vadītāja un personas, kas pārstāvēs pretendentu cenu aptaujā un līguma izpildē, vārdu, uzvārdu; pretendenta pieredzes apliecinājums.

2)         Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu

Pretendentu atlases prasības

1) Pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (reģistrācijas faktu pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājaslapā  www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv);             2) Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu preču piegādē: pretendents pēdējo trīs gadu laikā (2016., 2017., 2018., kā arī 2019. gadā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir piegādājis datortehniku  vismaz  3(trim) pasūtītājiem

Citas prāsības

1)Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

2) Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

1.Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

2. Zemākā cena.

Cenu aptaujas

„Biroja mēbeļu piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros ”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.

Nosaukums

Nepieciešamais daud-zums

Mēbeles apraksts

1.

Darba galds  ar divām darba vietām, liekts

1 gab.

Virsma- lamināts Antracit 25mm, maliņas apstrādātas ar 2mm ABS.  Metāla kāju balsts no 20*60mm caurules, krāsota ar pulverkāsu RAL 7016. Kājas ar līmeņošanas funkciju. Gala kājā iestrādāts kāju nosegpanelis,   lamināts antracīts. Galda virsmā divi kabeļu izvadi. Galda virsmu izgatavot pēc telpas konfigurācijas. 2400*1900*750

Ar divām atvilktņu blokiem: Korpuss Icy White lamināts. Fasāde Antracit lamināts. Visas malas aplīmētas ar 2mm ABS. 4 metāla atvilktnes, slēgtas ar centrālo atslēgu. Riteņi H-60mm. Hromēti rokturi L-160mm. 400*550*600

Garantija: 2 gadi.

2.

Skapis slēdzamais kartotēkai

1 gab.

Korpuss Icy White lamināts. Fasāde Antracit lamināts. Visas malas aplīmētas ar 2mm ABS. Enģes ar bremzējošu funkciju. Regulējamas mēbeļu kājas H-100mm, hromētas. Hromēti rokturi L-160mm.

Skapis sastāv no piecām sekcijām:

-3 ( trīs) sekcijas ar  slēdzamajām durvīm medicīnisko dokumentāciju glabāšanai. Ar antresoliem -750*400*750 ( viens regulējamais plaukts). Apakšējā daļā plaukts ar durvīm dokumentu mapju ievietošanai. medicīnisko dokumentāciju glabāšanai paredzēt plauktus ar durvīm kartiņu ievietošanai, minimālais  H-170mm. 750*400*1940.

-2( divas ) zemas  sekcijas ( bez antresoliem)  dokumentu glabāšanai , vienā sekcijā  jāparedz  vieta seifam 700*400*850.

Garantija: 2 gadi.

3.

Mīksts ergonomiskais krēsls uz gumijas riteņiem (ādas aizvietotājs)

4

Vispārējais augstums – ne mazāk par 1100 mm

Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm

Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm

Sēdes augstums – 410 – 580 mm

Krēsla izmantošanas mērķis: krēsls paredzēts darbiniekiem sēdēšanai pie darba galda.

Mehānisms ar augstuma regulāciju un brīvo šūpošanos.

Kāja: metāls       Krusts: metāls

Apdare: ar kvalitatīvu ādas aizvietotāju  vai citu nodilumizturīgu materiālu

Roku balsti: plastmasa  vai ar apdari

Krāsa: vismaz 3 krāsu toņu izvēle,  toņa izvēli pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju

celtspēja 120 kg.

Garantija: 2 gadi.

4.

Apmeklētāju krēsls

4

Vispārējais augstums – ne mazāk par 810 mm.

Sēdes platums – ne mazāk par 490 mm

Sēdes dziļums – ne mazāk par 490 mm

Krēsla izmantošanas mērķis: krēsls paredzēts apmeklētājiem, darba telpās

Karkass : hromētu metālu cauruļu četrkāju

Kājas ar plastmasas  korķiem pret grīdas bojāšanu

Apdare: no viegli apstrādājama  nodilumizturīga materiāla

Krāsa: : vismaz 3 krāsu toņu izvēle, toņa izvēli pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju

Celtspēja 120 kg.

Garantija: 2 gadi.

 

PIETEIKUMS CENU APTAUJAI

Biroja mēbeļu piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros ”

Informācija par pretendentu

Pretendenta nosaukums:

 

Reģistrācijas numurs:

 

Juridiskā adrese:

 

Pasta adrese:

 

Tālrunis:

 

E-pasta adrese:

 

Finanšu rekvizīti

 

Bankas nosaukums, banka kods

 

Konta numurs:

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu

Vārds, uzvārds:

 

Ieņemamais amats:

 

Tālrunis:

 

E-pasta adrese:

 

Ar šo apliecinu savu dalību minētajā cenu aptaujā un apstiprinu, ka esmu iepazinies ar tās noteikumiem, pakalpojuma sniegšanas apjomiem, un piekrītu visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS

Pasūtītājs

Projekta nosaukums

Pasūtījuma apraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi

Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds un tālrunis vai e-pasts)

       
       
       
       

Ar šo apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Vārds, uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums:

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar cenu aptaujas: Biroja mēbeļu piegāde AS ”Veselības centru apvienība ” struktūrvienībā ‘VCA medicīnas centrs “AURA”  projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS “Veselības centru apvienība " ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” (identifikācijas Nr. 9.3.2.0/19/A/048) ietvaros ” noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam sniegt pakalpojumus, saskaņā ar minētās cenu aptaujas prasībām par kopējo līgumcenu:

Nr.

Piedāvātās preces nosaukums (zīmols)

Detalizēts preces apraksts (lai var salīdzināt ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām)

Vienība

Skaits

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena kopā euro bez PVN

1.

Darba galds  ar divām darba vietām

 

gab.

1

 

 

2.

Ergonomiskais krēsls

 

gab.

4

 

 

3.

Apmeklētāju krēsls

 

gab.

4

 

 

4.

Skapis slēdzamais kartotēkai ar piecām sekcijām

 

gab.

1

 

 

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN, euro:

 

PVN (21%), euro:

 

Kopējā piedāvājuma cena ar PVN, euro:

 

Vārds, uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums: