LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu u AS “Veselības centru apvienība”( turpmāk tekstā – APVIENĪBA, VCA ) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs:

  • Andreja Saharova ielā 16, Rīgā, “VCA veselības centrs Pļavnieki” telpās esošai 21 ģimenes ārstu praksei;
  • Nīcgales ielā 5, Rīga “VCA veselības centrs Aura R’ telpās esošai 1 ģimenes ārsta praksei;
  • Juglas ielā 2, Rīgā, “VCA Juglas medicīnas centrs” telpās esošām 2 ģimenes ārstu praksēm;
  • Lāčplēša ielā 38, Rīgā, “VCA medicīnas centrs Pulss 5” telpās esošām 6 ģimenes ārstu praksēm;
  • Brīvības ielā 95, Liepājā “VCA Liepājas medicīnas centrs” telpās esošām 2 ģimenes ārstu praksēm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 238 737 EUR, tai skaitā:

  • Atbalsta summa 94 % no attiecināmajiem izdevumiem, no tās: 85 % ERAF finansējums- 202 926,45 EUR un 9 % valsts budžeta finansējums- 21 486.33 EUR
  • 6 % AS „Veselības Centru apvienība” privātais attiecināmais finansējums – 14 324,22 EUR.

Projektu plānots pabeigt 2022.gadā.
Informācija ievietota 09.06.2021.

 

Projekta ietvaros laika periodā no 08.05.2021. - 31.12.2021. veikti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi ģimenes ārsta praksēs, kuras atrodas AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Veselības centrs “Pļavnieki” telpās ( Andreja Saharova iela 16).

Informācija ievietota 28.01.2022.

AS “Veselības centru apvienība” pabeigusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta īstenošanu. Projekts īstenots nedaudz vairāk kā viena gada garumā, un tā laikā uzlaboti veselības aprūpes infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums trīsdesmit divos ģimenes ārstu praksēs gan Rīgā gan Liepājā.

ERAF projekta mērķis uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu AS “Veselības centru apvienība” veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adresēs: Andreja Saharova ielā 16, Rīgā, “VCA veselības centrs Pļavnieki”; Nīcgales ielā 5, Rīga “VCA veselības centrs Aura R’ ; Juglas ielā 2, Rīgā, “VCA Juglas medicīnas centrs”; Lāčplēša ielā 38, Rīgā, “VCA medicīnas centrs Pulss 5”, Brīvības ielā 95, Liepājā “VCA Liepājas medicīnas centrs” tika sasniegts, veicot telpu vienkāršotas atjaunošanas darbus un labiekārtojot ģimenes ārstu kabinetus ar jaunajām mēbelēm, datortehniku un medicīnisko aprīkojumu, kā arī tika nomainītas datorprogrammatūra un nolietotās medicīniskās iekārtas.

“VCA veselības centrs Pļavnieki” telpās esošai 21 ģimenes ārstu praksei veikti telpu 445,7 m2 platībā vienkāršotas atjaunošanas darbi, iegādāti jauni datori, mēbeles un medicīnas aprīkojums.

“VCA veselības centrs Aura R telpās esoša viena ģimenes ārsta prakse aprīkota ar jaunām mēbelēm, tostarp galdu un dokumentu skapjiem. Iegādāts jauns medicīniskais aprīkojums , tajā skaitā iegādāts elektrokardiogrāfs Cardioline ar EKG analizatoru.

“VCA Juglas medicīnas centrs” telpās esošām 2 ģimenes ārstu praksēm veikti telpu 31,99 m 2 platībā vienkāršotas atjaunošanas darbi, iegādāti jauni datori, mēbeles un medicīnas aprīkojums.

“VCA medicīnas centrs Pulss 5” telpās esošās 6 ģimenes ārstu prakses aprīkotas ar jaunām mēbelēm, tostarp galdu un dokumentu skapjiem. Iegādāts jauns medicīniskais aprīkojums, tajā skaitā iegādāti elektrokardiogrāfi Cardioline un medicīniskais ledusskapis vakcīnas un medikamentu uzglabāšanai.

“VCA Liepājas medicīnas centrs” telpās esošās 2 ģimenes ārstu prakses aprīkotas ar jaunām mēbelēm, tostarp galdu un dokumentu skapjiem. Iegādāts jauns medicīniskais aprīkojums , tajā skaitā iegādāta krioterapijas iekārta. Vienā ģimenes ārsta praksē veikti telpu vienkāršotas atjaunošanas darbi.

Projekta īstenošana pabeigta 2022.gada 21.novembrī.

Informācija ievietota: 21.11.2022.

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.