LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/19/A/048

Projekta nosaukums: “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē”

2019. gada 24. septembrī noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un AS “Veselības centru apvienība” par ERAF projekta  “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana AS “Veselības centru apvienība” ģimenes ārsta praksēs un Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu Jeļenas Jankevičas ģimenes ārsta praksē, Pjotra Ļemešavska ģimenes ārsta praksē, Henriha Bužinska ģimenes ārsta praksē, Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta praksē un SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse”, tādejādi, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību Rīgas Vidzemes priekšpilsētas iedzīvotājiem, īpaši bērniem.

Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus AS “Veselības centru apvienība” primārās veselības aprūpes infrastruktūras tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai piecās ģimenes ārstu praksēs, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru.

Projekta kopējās izmaksas: 39363,49 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85 % apmērā (32041,60 EUR) no ERAF fonda,  9% apmērā  (3392,64 EUR) no  valsts budžeta. AS “Veselības centru apvienība” sedz sava projekta izdevumu daļu  6% apmērā: 2261,76 EUR. Privātās neattiecināmās izmaksas: 1667,49 EUR.

Projekta ietvaros laika periodā no 24.09.2019.-23.01.2020. tika izstrādāta apliecinājuma karte SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” kabineta atjaunošanai, un, veikti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” kabinetā, kas atrodas AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Medicīnas centrs “AURA”” .

Informācija ievietota 07.02.2020.

 

Projekta ietvaros laika periodā no 24.01.2020.-28.05.2020. ir īstenojusi šādas darbības:


• AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Medicīnas centrs “AURA”” ar datortehniku un mēbelēm tika aprīkoti Jeļenas Jankevičas ģimenes ārsta prakses un Pjotra Ļemešavska ģimenes ārsta prakses kabineti, SIA “Jevgeņijas Soboļevskas ģimenes ārsta prakse” ir aprīkota ar datortehniku;


• AS “Veselības centru apvienība” struktūrvienībā “Juglas medicīnas centrs” tika veikti vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi Henriha Bužinska ģimenes ārsta prakses un Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta prakses kabinetos un noslēgti iegādes līgumi, lai nodrošinātu Henriha Bužinska ģimenes ārsta prakses un Alfrēda Ozoliņa ģimenes ārsta prakses aprīkošanu ar datortehniku, mēbelēm un citu aprīkojumu.


Informācija ievietota 15.06.2020.

 

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.