Androloga VCA poliklīnika Vesels

Vai obligātā veselības pārbaude (OVP) ir jāveic, ja strādā attālināti?

­“Arī strādājot attālināti darba devējs ir atbildīgs par nodarbināto drošību un veselību darba vietā, līdz ar to arī strādājot attālināti ir jāveic obligātās veselības pārbaudes (OVP), lai savlaicīgi atklātu veselības traucējumus un darba riska faktoru ietekmi uz tiem”, skaidro VCA poliklīnika Vesels arodveselības un arodslimību ārsts Laila Alupa.

 

 

Veicot OVP:

  • izdevumus pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona pati no saviem līdzekļiem vai darba devējs
  • izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto OVP, sedz darba devējs

Vairāk informācijas: https://ieej.lv/VCA_OVParbaudes

Nepieciešams veikt OVP, īsā laika, veic to VCA poliklīnika Vesels.

Piesakies: https://ieej.lv/OVP_Vesels vai 677 999 77.

VCA poliklīnika Vesels atrodas Zāģeru iela 11, Rīga (Sarkandaugava).

Ārstniecības iestādes kods: 0100-64120.