Bērnu ķirurgs Juris Šveklis

Psiholoģe Sarmīte Bērziņa

 

­Pandēmija ir aktualizējusi psiholoģisko veselību, un cilvēki arvien biežāk meklē speciālistu palīdzību, lai saņemtu atbalstu un palīdzību dažādās ikdienas situācijās.

VCA poliklīnikā Pļavnieki uz konsultācijām un grupu nodarbībām aicina psiholoģe Sarmīte Bērziņa.

 

Psiholoģe konsultē cilvēkus, kuri pārdzīvo fiziskas un emocionālas problēmas, samazina stresa un trauksmes līmeni, palīdz rast risinājumu personības krīzes gadījumos, kā arī veicina personības attīstību.
Konsultē vecākus par bērnu un pusaudžu vecumposma īpatnībām, emocionālo, fizisko un sociālo uzvedību, motivāciju.

Psiholoģe organizē individuālas un grupu nodarbības:

  • grūtniecēm (emociju pašvadība, stresa pārvarēšanas metodes, pozitīvās psiholoģijas intervence);
  • jaunajiem vecākiem (bērnu-vecāku komunikācijas prasmju trenēšana).

Konsultē bērnus no 4 gadu vecuma, pusaudžus un pieaugušos. Konsultācijas un grupu nodarbības notiek gan klātienē, gan attālināti.

Pieejamas maksas vizītes.

VCA poliklīnika Pļavnieki atrodas A. Saharova ielā 16, Rīgā.

Ārstniecības iestādes kods: 0100 – 64120