Image

Lai mazinātu COVID-19 izplatības riskus, aicinām Jūs un jūsu pavadošajām personām ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklējot ārstniecības iestādi.

­Lūdzam ar tiem iepazīties:

Saskaņā ar 2021. gada 28.septembrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” visiem klientiem, kā arī klientu pavadošajām personām apmeklējot AS “Veselības centru apvienība”( turpmāk tekstā – APVIENĪBA) veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas adreses ir nepieciešams ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus:

1. APVIENĪBAS telpās jālieto medicīniskā sejas maska vai ne zemākas klases kā FFP2 respirators bez vārsta;

2. APVIENĪBAS telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes ( paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums vai viens no simptomiem);

3. Gadījumos, ja veselības stāvoklis pasliktinās, telefoniski jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai lemtu par turpmāko rīcību ( ģimenes ārstu tālruņu numuri ir pieejami APVIENĪBAS mājas lapā https://epoliklinika.lv/);

4. Regulāri dezinficēt rokas un ievērot roku higiēnu;

5. Klepojot un šķaudot, jānosedz mute un deguns ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē, kā arī izvairīties no nevajadzīgas pieskaršanās sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Ja nav pieejamas vienreizlietojamās salvetes, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nevis plaukstā;

6. Ievērot divu metru distanci;

7. Veselības aprūpes pakalpojumi tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē jeb SARKANAJĀ REŽĪMĀ;

8. Aicinām kopā ar ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pakalpojumi šobrīd ir nepieciešami, īpaši būtiski tas ir personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu, kurām Covid-19 infekcija var izraisīt smagas sekas;

9. Uzgaidāmās telpās, klientu apkalpošanas zonās izvēlēties sēdvietas vai stāvvietas tā, lai uzgaidāmā telpa būtu vienmērīgi piepildīta un pēc iespējas būtu ievērotas distancēšanās prasības;

10. Apmeklēt Apvienības ārstus vai veikt izmeklējumus tikai pēc iepriekšēja pieraksta;

11. Izmantot attālinātu veselības aprūpes pakalpojumu iespējas: pieraksts epoliklinika.lv, ģimenes ārstu konsultācijas par telefonu, ārstu – speciālistu videokonsultācijas;

12. Jāizmanto bezskaidras naudas maksājumi.