Image

Obligātā veselības pārbaude (OVP)

Ikvienam darbiniekam, kurš darbavietā tiek vai var tikt pakļauts veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (arī darbam ar datoru), jāveic obligātā veselības pārbaude (Ministru kabineta noteikumi Nr. 219).

Obligātās veselības pārbaudes mērķis – nodarbinātā veselības aizsardzība, lai savlaicīgi atklātu veselības traucējumus un darba riska faktoru ietekmi uz tiem. Darba vides riski ir atkarīgi no veicamajiem pienākumiem un darba vides, kurā tie ir jāveic. 

 

 • Pieejami visi nepieciešamie speciālisti kompleksas veselības pārbaudes veikšanai
 • Pārbaude ērtā laikā – no rīta pirms darba, pusdienas laikā vai vakarā pēc darba
 • Speciālistu izbraukuma pārbaudes
Kad un kam jāveic OVP?
 • Personām pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas
 • Nodarbinātajiem:
  • periodiski vienu reizi 1–3 gados,
  • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
  • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
  • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
  • pēc darba devēja iniciatīvas.
Kā sagatavoties OVP?

Nav nepieciešama īpaša sagatavošanās, ja nav sūdzības par veselības stāvokli. Ja ir sūdzības, līdzi jāņem veselības pārbaužu slēdzienu kopijas.

Izbraukuma OVP uzņēmumiem

Mēs ietaupīsim Jūsu laiku, lai visi izmeklējumi būtu vienkopus, visiem ērtā laikā un vietā! Mūsu speciālisti ātri un kvalitatīvi veiks visus nepieciešamos izmeklējumus un sertificēts arodslimību ārsts sniegs slēdzienu par darbinieka atbilstību veicamajam darbam. Mēs dosimies uz jūsu uzņēmumu ar visu nepieciešamo diagnosticēšanas aprīkojumu, kas sniedz profesionālu slēdzienu par darbinieku vispārējo veselības stāvokli un piemērotību veicamajiem darba pienākumiem.

Katram klientam izstrādājam personalizētu risinājumu un izdevīgāko piedāvājumu OVP nodrošināšanai jūsu uzņēmumā. Sadarbojamies ar apdrošināšanas kompānijām. Tiek izpildītas Latvijas valsts likumdošanas prasības saistībā ar obligātās veselības pārbaudēm (MK 219).

Kā notiek obligātā veselības pārbaude?

 • Lai darbinieks dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs noformē obligātās veselības pārbaudes kartes 2 eksemplāros, uzskaitot darba riska novērtējumā konstatētos kaitīgos vides faktorus un īpašos darba apstākļus, kam darbinieks pakļauts. 
 • Pārbaudes kartes darbinieks iesniedz arodārstam, ierodoties uz pārbaudi. Saskaņā ar to arodārsts informē par nepieciešamajiem izmeklējumiem. Visi izmeklējumi un speciālistu apskates tiek nodrošināti VCA poliklīnikās.
 • Pēc izmeklējumu veikšanas arodārsts informē darbinieku par veselības stāvokli. Darba devējam paredzētajā slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam vai neatbilst, kā arī iesaka, piemēram, vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.
 • Darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus arī par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes.

Vai OVP ir vajadzīga medicīniskā jeb sanitārā grāmatiņa?

Obligātajā veselības pārbaudē noskaidro, vai izpildāmais darbs neietekmē darbinieka veselības stāvokli.

Papildus jāveic pārbaude, ja darbinieks nodarbināts darbos, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai (piemēram, darbs frizētavā, bērnudārzā u.tml.). Pārbaudi veic ģimenes ārsts, sniedzot vai nesniedzot atzinumu par veselības stāvokli izziņas veidā (iepriekš medicīniskā grāmatiņa jeb sanitārā grāmatiņa).

Noderīga informācija pēc obligātās veselības pārbaudes

Arodārsts sniedz atzinumu, izdarot atzīmi obligātās veselības pārbaudes kartē divos eksemplāros. Viena karte glabājas pie ārsta, otru darbinieks nodod darba devējam.

Informācija par pierakstīšanos VCA

Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās pārbaudi var veikt saskaņā ar pierakstu ērtā laikā – pusdienas laikā vai vakarā pēc darba.
Tiek piedāvātas arī speciālistu izbraukuma pārbaudes darbavietās visā Latvijā.
Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.