Veselības aprūpe mājās VCA

Veselības aprūpe mājās

Veselības aprūpe mājās - iespēja saņemt sertificētu speciālistu veiktas medicīniskās manipulācijas. Tā ir būtiska pacientiem pēc operācijām, traumām, slimībām, kad nepieciešama papildus medicīniskā aprūpe, bet ierašanās ārstniecības iestādē nav iespējama.

 

 • Kvalificēts medicīnas pakalpojums pacientam drošā un pierastā vidē
 • Atvieglo aprūpi gadījumos, kad pacienta pārvietošanās ir ierobežota vai neiespējama
 • Sniedz atbalstu pacienta tuviniekiem slimnieku aprūpē hronisku slimību
Kā notiek veselības aprūpe mājās?

Medmāsa vai ārsta palīgs ierodas pie pacienta mājās iepriekš saskaņotā laikā un veic nepieciešamās medicīniskās manipulācijas, kuras nozīmējis ģimenes ārsts vai ārsts speciālists.

Tās var būt:

 • ādas bojājumu apkope (izgulējumi, brūces u.c.);
 • medikamentu ievadīšana (injekcijas, infūzijas jeb sistēmas);
 • mākslīgo atveru apkope, nomaiņa, skalošana (gastrostoma, traheostoma, nefrostoma, cistostoma);
 • skābekļa terapija;
 • enterālā barošana un arī nazogastrālās zondes ievadīšana un apkope;
 • paliatīvā apkope;
 • klīnisko analīžu veikšanai nepieciešamā materiāla savākšana, uzglabāšana un transportēšana;
 • pacientu un viņu piederīgo apmācība un konsultēšana jautājumos par hroniski slimu pacientu patstāvīgu aprūpi.
Kā saņemt veselības aprūpi mājās?

Valsts finansējuma ietvaros veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamību nosaka pacienta ģimenes ārsts, speciālists vai stacionārā ārstniecības iestāde, izsniedzot atbilstoši noformētu nosūtījumu. Maksas pakalpojuma saņemšanai ārsta nosūtījums nav nepieciešams.

Mājas aprūpes pakalpojumu valsts finansējuma ietvaros var saņemt:

 • persona, kurai ir hroniska slimība un pārvietošanās traucējumi medicīnisku indikāciju dēļ;
 • ja persona ir izrakstīta no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskas iejaukšanās.

Papildu informāciju par mājas aprūpes saņemšanu var saņemt Nacionālajā veselības dienestā, tajā skaitā www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Ambulatorie pakalpojumi”.

Informācija par pierakstīšanos VCA

Veselības aprūpe mājās ir pieejama valsts finansējuma ietvaros (ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu) poliklīnikas darbības teritorijā, kā arī kā maksas pakalpojums.
Pacientiem ar veselības apdrošināšanas polisi pakalpojumus apmaksā atbilstoši veselības apdrošināšanas programmas nosacījumiem.