Ģimenes ārsts VCA

Ģimenes ārsts

Ģimenes ārsts ir speciālists, kurš sniedz visaptverošu un nepārtrauktu medicīnisko aprūpi. Ģimenes ārsts uzrauga veselības stāvokli kopumā, informē par profilaktiski veicamajām darbībām, diagnosticē un ārstē akūtas un hroniskas slimības, dodas mājas vizītēs. Konsultē un izsniedz nosūtījumus, kad nepieciešama papildu diagnostika un ārstēšana speciālistu uzraudzībā.
Veselības centru apvienības (VCA) poliklīnikās pieejami gan valsts (līgumattiecības ar NVD), gan maksas ģimenes ārsti.

 

  • Primārais atbalsts akūtu sūdzību diagnostikai un ārstēšanai
  • Veselības stāvokļa profilaktiska uzraudzība
  • Iespēja saņemt nosūtījumus diagnostikai un konsultācijām valsts finansējuma ietvaros
Kad nepieciešama konsultācija?
  • Veselības stāvokļa profilaktiska uzraudzība – vismaz vienu reizi gadā jāveic vispārēja apskate, kad ģimenes ārsts iztaujā par pašsajūtu, sūdzībām, izmēra asinsspiedienu, pulsu, novērtē sirdsdarbību un plaušu stāvokli, izsniedz nosūtījumus asins analīzēm un citiem diagnostiskiem izmeklējumiem ar mērķi savlaicīgi uzzināt par iespējamām slimībām.
  • Vakcinācijas kalendārā iekļauto vakcīnu saņemšana, kā arī konsultācija par citām vakcīnām savlaicīgai aizsardzībai pret bīstamām infekcijas slimībām.
  • Akūtu sūdzību un slimību ārstēšana (tajā skaitā mājas vizītes), ja nepieciešams, izsniedzot nosūtījumus izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām.
  • Hronisku slimību ārstēšana, ja nepieciešams, izsniedzot nosūtījumus izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām.
Kā sazināties ar ģimenes ārstu?

VCA ģimenes ārstu kontakttālruņi un prakses darba laiki pieejami www.vca.lv/darba-laiki.

Ārpus prakses darba laika pieejams:
• dežūrārsts (vairāk informācijas NVD);
• ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001.
Akūtu un neatliekamu situāciju gadījumā jāsazinās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), zvanot 113.