Sertificēts, elektroencefalogrāfijas izmeklēšanas speciālists. Psihiatrs.

Interpretē elektroencefalogrāfijas izmeklējumu datus un sniedz ārsta slēdzienu, kā neirologs un psihiatrs ar lielu praktisko pieredzi. Izmanto mūsdienu psihofarmakoloģiju un kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju. Specializējas epileptoloģijā. Apmācīttiesīga medicīnas persona.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES