Sertificēta interniste sniedz konsultācijas, veic diagnostiku un ārstēšanu dienas terapijas stacionārā.

Konsultē un ārstē pieaugušos.

Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES