Veselības aprūpes pakalpojumus turpina sniegt ģimenes ārste Gunta Jāvalde