Prakses tālruņa numurs: 66102128

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki