Sniedz tikai lāzerepilācijas pakalpojumu procedūras.

Pieņem pieaugušos.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES