Prakses tālruņa numurs: 67511331

 

Ģimenes ārsta prakses darba laiki