ĶIRURGS

Medicīnas zinātņu doktors, sertificēts ķirurgs, konsultē pieaugušos pacientus vispārējā ķirurģijā.
Sniedz valsts apmaksātus un maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES