Sertificēts fizioterapeits sniedz pieaugušajiem fizioterapeita individuālas nodarbības.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES