Ārsts rezidents sniedz pieaugušajiem gastroenterologa konsultācijas. Padziļināti konsultē hepatoloģijā.

Sniedz maksas pakalpojumus.

SVEŠVALODU PRASMES